9 leiðir til að takmarka erlenda og ólöglega starfsemi í ferðaþjónustunni

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) hafa kynnt tillögur á níu sviðum um aðgerðir til að takmarka erlenda og ólöglega starfsemi í ferðaþjónustu á Íslandi.

Tillögurnar taka á ýmsum sviðum eftirlits níu opinberra stofnana og fjalla m.a. um mikilvægi þess að komið verði á lögbundum samstarfsvettvangi eftirlitsaðila. Þær byggja á reynslu eftirlitsaðila og félagsmanna samtakanna og miða að því að koma í veg fyrir skakka samkeppnisstöðu á ferðaþjónustumarkaði. Frá þessu segir á vef SAF.

Tillögurnar taka á eftirfarandi sviðum:

  • Átak gegn skattsvikum
  • Rekstrarleyfi
  • Sjálfboðaliðastarfsemi
  • Eftirlit með erlendum ökutækjum
  • Samvinna eftirlitsaðila
  • Heimagisting
  • Fjármagn og mannaflaþörf
  • Afleiðingar brota og fælingarmáttur
  • Ábendingar og viðbrögð

Óáreitt brotastarfsemi erlendra fyrirtækja sem fara ekki að lögum og kjarasamningum, og stunda stórfelld undirboð í samkeppni við löghlýðin fyrirtæki í ferðaþjónustu, veldur því að samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja versnar, atvinnuöryggi launþega minnkar og samfélagið verður af miklum tekjum, að sögn samtakanna.

„Íslensk ferðaþjónusta er í daglegri samkeppni á Evrópska efnahagssvæðinu sem gerir fyrirtækjum kleift að stunda viðskipti yfir landamæri. SAF amast ekki við eðlilegri samkeppni sem fram fer skv. lögum og alþjóðasamningum. Vandamálið er að fjöldi fyrirtækja nýtir sér það frelsi sem felst í viðskiptum yfir landamæri og máttlítið eftirlit á íslenskum ferðaþjónustu- og vinnumarkaði til að stunda brotastarfsemi skekkir samkeppnisgrundvöllinn.

Það eru sameiginlegir hagsmunir atvinnurekenda, launþega og hins opinbera að stöðva skattsvik, félagsleg undirboð og aðra ólöglega starfsemi, brot á reglum og kjarasamningum. Árangur myndi leiða til jafnara samkeppnisumhverfis og betri afkomu, tryggari atvinnu og betri réttinda starfsfólks í ferðaþjónustu ásamt að auka tekjur ríkisins sem nýtast til uppbyggingar.

Til að árangur náist þurfi eftirlit opinberra stofnana, lögreglu og annarra aðila sem mælt er fyrir um í lögum að vera skilvirkt, samstillt og nægilega vel fjármagnað,“ segja samtökin.