Ábending til foreldra og lækna vegna leikfangaslíms

Neytendastofu hafa borist fjölda tilkynninga um Safety Gate kerfið um hættulegt slím sem börn eru að leika sér með. Eitt af þeim er tvílitað leikfangaslím frá Toi-Toys.

Þegar leikfangið var prófað kom í ljós að það innihélt of mikið magn af bórati, en það er oft notað til að mýkja slímið án þess að gera það klístrað. Sé bórat notað í of miklu magni og kemst inn í líkamann í gegnum snertingu eða meltingarveg, getur þá valdið ýmiskonar ertingu og m.a haft áhrif á þroska æxlunarfæra hjá börnum. Toi-Toys leikfangaslímið hefur verið í sölu í verslun Iceland við Engihjalla.

Neytendastofa beinir þeim tilmælum til neytenda að hætta strax notkun þessa slíms og skila því til söluaðila.

Á vef Landlæknis kemur fram, að þekkt er að leikfangaslím innihaldi næstum alltaf bórat (bórax, bórsýra, perbóröt o.fl.). Við rannsókn í Bretlandi kom í ljós að í 11 tegundum slíms var magn bórats yfir leyfilegum mörkum sem sett eru af Evrópusambandinu. Mest var magnið ferfalt yfir mörkum. Magn bórats er ekki tilgreint á umbúðum. Þá getur magn bórats einnig verið hátt í slími sem neytendur blanda sjálfir.

Af þessu tilefni vill Embætti landlæknis benda á að eiturverkanir vegna bórata geta verið alvarlegar og geta efnin borist í gegnum húð við handfjötlun. Þekktar eiturverkanir af bórötum eru m.a. húðerting með útbrotum (jafnvel mikill roði og blöðrur), skjálfti, flog, höfuðverkur, meltingartruflanir, þunglyndi og örlyndi. Þekkt eru dæmi um eitranir hjá börnum sem rekja má til slíms og a.m.k. eitt slíkt tilfelli hérlendis.

Landlæknir vill því beina því til foreldra að fylgjast með börnum sínum sem blanda og leika sér með slím og sömuleiðis beina því til lækna að vera á varðbergi gagnvart slíkum einkennum.

Ef fólk veit um slík tilvik er óskað eftir að Neytendastofu verði tilkynnt um þau með tölvupósti á postur@neytendastofa.is