Atvinnutekjur eldri borgara skerði ekki lífeyrisgreiðslur

Birgir Þórarinsson fv. þingmaður Miðflokksins og nú þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Miðflokkurinn hefur lagt fram breytingatillögu við fjárlagafrumvarpið fyrir aðra umræðu fjárlaga þess efnis að atvinnutekjur eldri borgara skerði ekki lífeyrisgreiðslur.

Eldri borgarar hafa kvartað mjög yfir slíkum tekjutengingum og vitað er að fjölmargir eldri borgarar, sem gætu vel tekið að sér margskonar störf, gera það ekki af ótta við að lífeyrisgreiðslur skerðist í kjölfarið.

Í greinargerð Birgis Þórarinssonar, þingmanns Miðflokksins og fulltrúa flokksins í fjárlaganefnd, er bent á að kannanir meðal eldri borgara hafi sýnt að nær öllum eða 97% finnst að auðvelda ætti þeim sem komnir eru á lífeyrisaldur að vera virkir á atvinnumarkaði.

„Atvinnuþátttaka eldri borgara færir þeim aukna virkni í samfélaginu. Aukin virkni stuðlar að vellíðan og lífsánægju og því virkara sem eldra fólk er því meiri lífsgleði upplifir það. Stjórnvöld verða að vera meðvituð um þetta. Þau verða að vera meðvituð um stöðu, væntingar og viðhorf aldraða þegar kemur að atvinnuþátttöku og jákvæðum áhrifum hennar á líðan eldri borgara. 

  Eldri borgarar nú á tímum eru betur á sig komnir líkamlega en áður fyrr, fólk getur vænst þess að lifa lengur og þess vegna er þörf á að koma á móts við aldraða til að þeir haldi áfram að vera virkir í samfélaginu og haldi sjálfræði og sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er. Þeir sem hafa áhuga og getu til að vinna lengur ættu að fá frekari tækifæri með meiri sveigjanleika um starfslok og atvinnuþátttöku eftir að taka lífeyris hefst. Eldra starfsfólk hefur oft mikla þekkingu og starfsreynslu sem getur nýst vel á mörgum vinnustöðum og er það bæði hagur fyrir þá sem vilja halda áfram að vera á vinnumarkaðinum sem og fyrir samfélagið í heild sinni. Rannsóknir hafa sýnt að það að vera í félagsskap með öðru fólki getur veitt eldra fólki mikla ánægju,“ segir ennfremur í greinargerðinni.

Þar er bent á jákvæð áhrif þess á ríkissjóð að auka atvinnuþátttöku eldri borgara og skerða ekki aldurstengdar bætur. Rannsóknarsetur verslunarinnar hafi látið gera rannsókn sem sýni að ríkissjóður myndi hagnast með auknum skatttekjum.

„Ef tekjutenging á bætur eldri borgara yrði afnumin myndi það hvetja þá til að koma í auknum mæli aftur inn á vinnumarkaðinn. Skortur er á vinnuafli hér á landi eins og í verslun og þjónustu og hefur þurft að flytja inn erlent vinnuafl í stórum stíl. Mörgum þessara starfa gætu eldri borgarar sinnt.  

Eldri borgarar eiga að geta tekið þátt á vinnumarkaði eins og hverjum og einum hentar án þess að þurfa að taka á sig skerðingu á lífeyri. Það bætir lífsgæði þeirra og er þjóðhagslega hagkvæmt,“ segir Birgir Þórarinsson í greinargerð sinni.