Bjarni Ben: „Ríkissjóður hefur aldrei tekið lán á hagstæðari vöxtum“

Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra.

Ríkissjóður Íslands gaf í dag út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra, eða að jafnvirði um 71 milljarði króna.

Skuldabréfin bera 0,1% fasta vexti og eru gefin út til 5 ára á ávöxtunarkröfunni 0,122%. Þetta eru hagstæðustu vextir í sögu lýðveldisins. Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga og nam eftirspurn um 2,5 milljörðum evra eða ríflega fimmfaldri fjárhæð útgáfunnar.

Fjárfestahópurinn samanstendur af seðlabönkum og öðrum fagfjárfestum, aðallega frá Evrópu. Umsjón útgáfunnar var í höndum Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley og Nomura. 

Í aðdraganda nýju útgáfunnar gerði ríkissjóður tilboð í útistandandi fjárhæð eldri skuldabréfaútgáfu frá árinu 2014, sem nam upphaflega 750 milljónum evra. Eigendur bréfa að nafnvirði um 60 milljónum evra eða um 8,5 ma.kr. tóku tilboði ríkissjóðs til viðbótar við þær 398 milljónir evra sem keyptar voru til baka í desember 2017. Þeir fjárfestar sem tóku þátt og vildu, fengu forgang í nýju útgáfunni, að því er segir í tilkynningu á vef fjármálaráðuneytisins.

„Þessi útgáfa er staðfesting á þeirri viðurkenningu og trausti á þeim árangri sem við höfum náð í ríkisfjármálum og stjórn efnahagsmála á síðustu árum, en ríkissjóður hefur aldrei tekið lán á hagstæðari vöxtum,“ segir Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra. 

Fjárfestar tóku útgáfunni vel og nam eftirspurn fimmfaldri fjárhæð útgáfunnar. „Útgáfan nú er liður í að framfylgja langtímastefnu í lánamálum. Þetta er mikilvægur þáttur í því að bæta markaðsaðgengi innlendra aðila að erlendum lánsfjármörkuðum til lengri tíma og að stórum og fjölbreyttum hópi fjárfesta. Markaðsaðstæður eru hagstæðar um þessar mundir og það er ánægjulegt að festa þessi hagstæðu kjör til næstu fimm ára,“ segir Bjarni.