Efnahagslægð yfir landinu og atvinnulífið skortir súrefni

Uppsveiflu í tæpan áratug lauk árið 2019 en ef réttar ákvarðanir verða teknar á nýju ári munu þær grynnka niðursveifluna og flýta viðsnúningi í efnahagslífinu.

Þetta kom fram í máli Halldórs Benjamín Þorbergssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, á árlegum fundi SA með fjölmiðlum þar sem rýnt er í árið framundan og það sem hefur áunnist. Halldór segir að framundan séu krefjandi áskoranir á vinnumarkaði og í efnahagslífinu. Það hvernig okkur gangi að kljást við þær muni ráða miklu um lífskjör landsmanna á næstu árum.

Kynning framkvæmdastjóra SA (PDF)

Hann bendir á að í kjölfar Lífskjarasamningsins, sem undirritaður var 3. apríl 2019 og gildir til 1. nóvember 2022, hafi verið gengið frá kjarasamningum fyrir u.þ.b. 95% launafólks á almennum vinnumarkaði.

Kjarasamningar stéttarfélaga við ríki og sveitarfélög standi yfir og hafa dregist úr hófi. Nauðsynlegt sé að þeir verði innan þess ramma sem samið var um síðastliðið vor. Langþráður stöðugleiki í íslensku efnahagslífi blasi við ef rétt er á málum haldið. Vextir hafa lækkað, verðbólga verið lítil og gengi krónunnar stöðugt. Kaupmáttur launa hafi aukist meira en dæmi eru um á þessum áratug.

„Það er efnahagslægð yfir landinu eftir langvarandi góðæri og atvinnulífið bregst við breyttum aðstæðum með hagræðingu sem óhjákvæmilega felur í sér fækkun starfsmanna. Atvinnulífið skortir súrefni en hægt er að bregðast við með því að minnka álögur á fyrirtæki. Verði það gert styrkjast þau, færra fólki verður sagt upp störfum og hvati myndast til að ný störf verði til og nýsköpun blómstri.

Við núverandi aðstæður er hagkvæmt og skynsamlegt að opinberir aðilar auki fjárfestingar í innviðum Íslands. Auknar opinberar framkvæmdir grynna efnahagslægðina og það er beinlínis fjárhagslega hagkvæmt fyrir ríki og sveitarfélög að nýta vannýtta framleiðslugetu framkvæmdaaðila og lága vexti,“ sagði Halldór Benjamín á fundinum.