Ekkert ríki með sambærilegan lista yfir dvalarleyfishafa frá Gaza og Ísland

Utanríkisráðuneytið hefur gefið út að íslensk stjórnvöld muni eingöngu vinna eftir diplómatískum leiðum við að greiða fyrir för dvalarleyfishafa með fjölskyldusameiningu frá Gaza. Málið sé flókið og einstakt í mörgu tilliti og fulltrúar stjórnvalda hafi þannig fylgt öllum ferlum sem stofnanir í Egyptalandi og Ísrael fara fram á. 

Þriggja manna sendinefnd utanríkisráðuneytisins hefur verið að störfum í Egyptalandi undanfarna daga og átt í góðu samstarfi við fulltrúa egypskra, ísraelskra og norrænna stjórnvalda á svæðinu, að því er greinir frá í yfirlýsingu ráðuneytisins. Draga má þá ályktun, að ekki komi til álita að greiða sérstakt gjald fyrir hvern og einn sem komið er yfir landamærin, eins og íslenskir sjálfboðaliðar Solaris segjast hafa gert undanfarna daga.

Verkefnið erindrekanna þriggja hefur meðal annars falist í úrlausn praktískra atriða við mögulega fólksflutninga, afhendingu lista dvalarleyfishafa til viðeigandi aðila og samskiptum við fulltrúa fyrrnefndra stjórnvalda. 

„Önnur norræn ríki hafa undanfarnar vikur komið ríkisborgurum, og í einhverjum tilvikum dvalarleyfishöfum, yfir landamærin. Hafa þau því getað veitt sendinefndinni mikilvægar leiðbeiningar og aðstoð í þessum efnum. Önnur Norðurlönd annast þó ekki framkvæmd slíkra fólksflutninga fyrir Íslands hönd, enda snýr slík aðstoð þeirra aðeins að íslenskum ríkisborgurum – en enginn íslenskur ríkisborgari er á Gaza. Undanfarið hefur þriggja manna sendinefnd utanríkisráðuneytisins verið að störfum í Egyptalandi til að greiða fyrir för dvalarleyfishafa með fjölskyldusameiningu frá Gaza. Sendinefndin hefur átt í góðu samstarfi við fulltrúa egypskra, ísraelskra og norrænna stjórnvalda á svæðinu,“ segir ennfremur í yfirlýsingunni.

Ekkert sambærilegt verkefni í gangi

Í samskiptum íslensku sendierindrekanna við ísraelsk stjórnvöld hefur komið fram ekkert annað ríki hafi sambærilegan lista yfir dvalarleyfishafa á grundvelli fjölskyldusameininga og Ísland. Þannig sé listi íslenskra stjórnvalda einstakur fyrir þær sakir að þar sé engan íslenskan ríkisborgara að finna og engan með tvöfalt ríkisfang, heldur eingöngu dvalarleyfishafa. Af þessari ástæðu megi gera ráð fyrir að málið þarfnist sérstakrar skoðunar af þeirra hálfu. 

Er þetta í samræmi við það sem fram hefur komið í máli íslenskra stjórnvalda um að verkefnið sé einstakt hvað framangreint varðar, en ekki síður þann hlutfallslega fjölda sem hér er um að ræða, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins.

Af þessum sökum liggi ekki fyrir hvernig endanleg tímalína málsins verður, en áfram verði veittar upplýsingar um framvinduna á vef ráðuneytisins.