Hvað felst í samkomubanni? Margir óvissir um hvað má og hvað ekki næstu vikur

Hin fordæmalausa ákvörðun heilbrigðisráðherra, að tillögu sóttvarnalæknis, um samkomubann frá og með miðnætti aðfaranótt mánudags, hefur víðtækar afleiðingar fyrir alla landsmenn, stofnanir og fyrirtæki.

Á samskiptamiðlum má sjá að margir eru enn að melta tíðindin og finna út hvað þau þýða. Í samtölum Viljans við atvinnurekendur í dag hefur einnig mátt greina undrun og spurningar sem enn hafa ekki fengist svör við. Hvaða fyrirtæki megi halda áfram að hafa opið, hvernig fyrirkomulagið eigi þá að vera og hvort einfaldlega sé best að loka tímabundið með tilheyrandi tekjufalli.

Nú hefur Embætti landlæknis útskýrt betur hvað í þessum aðgerðum felst:

„Með samkomubanni er átt við skipulagða viðburði þar sem fleiri en 100 manns koma saman. Við öll minni mannamót þarf auk þess að tryggja að nánd milli manna sé að minnsta kosti yfir tveir metrar og að aðgengi að handþvotti og handspritti sé gott.

Skipulagðir viðburðir sem bannið nær til eru til dæmis:

Ráðstefnur, málþing, fundir og hliðstæðir viðburðir.

Skemmtanir, s.s. tónleikar, leiksýningar, bíósýningar, íþróttaviðburðir og einkasamkvæmi.

Kirkjuathafnir hvers konar, s.s. vegna útfara, giftinga, ferminga og annarra trúarsamkoma.

Að auki þurfa allir aðrir staðir að tryggja að ekki séu á sama tíma fleiri en 100 manns inni í sama rými. Þetta á t.d. við um vinnustaði, veitingastaði, mötuneyti, kaffihús, skemmtistaði, verslanir, sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, og söfn. Þessi mörk eiga einnig við um almenningssamgöngur og aðra sambærilegra starfsemi.

Á samkomum, öllum vinnustöðum og í allri annarri starfsemi þar sem færri en 100 eru samankomnir, skal eins og mögulegt er skipuleggja rými þannig að hægt sé að hafa að minnsta kosti tvo metra á milli einstaklinga.

Hvernig verður skólahaldi háttað?

Töluverðar takmarkanir eru á skólahaldi á meðan á samkomubanninu stendur. Í mörgum tilfellum geta nemendur ekki mætt í skólabyggingar heldur stunda nám í fjarkennslu. Í öðrum tilfellum eru strangar kröfur settar um fjölda og nálægð nemenda.

Takmarkanirnar gilda um leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla en einnig aðrar menntastofnanir, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar og íþróttastarf.

Framhaldsskólum og háskólum verður lokað og kennsla fer fram í fjarkennslu eins og hægt er.

Grunnskólar mega hafa kennslu í skólabyggingum ef þeir tryggja að ekki séu fleiri en 20 nemendur í sömu kennslustofu og að nemendur blandist ekki milli hópa, til dæmis í mötuneyti eða frímínútum. Eins þarf að þrífa eða sótthreinsa skólabyggingarnar eftir hvern dag.

Leikskólar mega hafa opið og halda uppi leikskólastarfi ef þeir tryggja að börn séu í fámennum hópum og aðskilin eins og kostur er. Eins þarf að þrífa eða sótthreinsa leikskólabyggingarnar eftir hvern dag.

Þessar takmarkanir verða í stöðugu endurmati þannig að hægt sé að draga úr þeim eða þá lengja tímabilið sem þær gilda ef þörf þykir.

Hvað fellur ekki undir samkomubann?

Samkomubannið nær ekki til alþjóðaflugvalla eða alþjóðahafna, flugvéla eða skipa. Hvatt er til þess að sóttvarnaráðstafanir verði efldar og rekstaraðilar grípi til ýtrustu ráðstafana til að minnka möguleika á smiti.

Hvenær hefst samkomubannið og hvenær lýkur því?

Samkomubannið gildir í fjórar vikur, frá og með mánudeginum 16. mars kl. 00:01 til og með mánudagsins 13. apríl kl. 00:01.

Hvers vegna er sett á samkomubann?

Smitum á Íslandi fjölgar dag frá degi og svokölluðum þriðja stigs smitum einnig. Þá eru dæmi um smit sem ekki hefur tekist að rekja til utanferða annarra einstaklinga. Þetta gefur vísbendingu um að hætta sé á að COVID-19 geti nú farið að smitast hraðar milli fólks en hingað til.

Á sama tíma er hópur starfsmanna Landspítala í sóttkví og gæti frekari útbreiðsla faraldursins dregið úr getu spítalans til að sinnahlutverki sínu.

Því er það mat sóttvarnalæknis að nú sé rétti tíminn til aðgrípa til nauðsynlegra aðgerða til að hægja á faraldrinum til að auka líkur áþví að heilbrigðiskerfið geti sinnt þeim sem veikjast af COVID-19 ásamt því aðsinna annarri bráðaþjónustu.“