Loks samið við alla bankana fjóra um brúarlán með ríkisábyrgð

Samningar hafa verið undirritaðir við viðskiptabankana fjóra um veitingu viðbótarlána til fyrirtækja, svonefndra brúarlána. Fjármála- og efnahagsráðuneytið fól Seðlabanka Íslands að annast framkvæmd á ábyrgðum ríkissjóðs og hefur bankinn undirritað samninga við Arion banka, Íslandsbanka, Kviku og Landsbankann.

Nokkurrar óánægju hefur gætt með hversu langan tíma hefur tekið að útfæra brúarlánin, sem kynnt voru til sögunnar fyrir átta vikum í fyrsta björgunarpakka stjórnvalda.

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði í Hlaðvarpi Viljans í síðustu vikum að samningar væru á lokametrunum og enginn skaði hefði orðið enn, þar sem fyrirtækin sem uppfylltu skilyrði fyrir lánveitingunni væru komin í ákveðið skjól hjá sínum viðskiptabanka.

Lánin eru ætluð fyrirtækjum, einkum smáum og meðalstórum, sem orðið hafa fyrir tímabundnum rekstrarvanda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Ríkissjóður gengst í ábyrgð fyrir allt að 70% af fjárhæð lánanna sem fyrirtæki geta fengið að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, m.a. að lántaki greiði ekki arð eða kaupi eigin hluti á meðan ríkisábyrgðar nýtur við. Heildarábyrgð ríkissjóðs í þessum efnum getur numið allt að 50 milljörðum króna.

Þá er í meðförum Alþingis frumvarp sem felur í sér stuðningslán til fyrirtækja með það að markmiði að vinna gegn lausafjárvanda en stuðningslánin verða veitt í gegnum viðskiptabankana. Gert er ráð fyrir að frumvarpið verði að lögum fljótlega og að ljúka megi samningum við bankanna vegna þeirra á næstu vikum.