Óskert framlög í fjárlögum til þjóðkirkjunnar: Fyrst og fremst trúfélag

Dómirkjan í Reykjavík.

Rangt er að framlög til þjóðkirkjunnar hafi verið aukin um 860 milljónir króna í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020. Þetta segir Pétur G. Markan, samskiptastjóri þjóðkirkjunnar, í orðsendingu til Viljans.

Fjölmiðlar hafa í dag og í gær haldið þessari aukningu fram, en Pétur segir nauðsynlegt að leiðrétta slíkan fréttaflutning, því hann eigi ekki við rök að styðjast.

Segir hann misræmið komið til af því, að í fjárlögum ársins 2019, sem borin séu saman við fjárlög 2020, vanti uppá 854 milljónir vegna Kirkjujarðarsamkomulags. Í viðaukafjárlögum 2019 hafi þessi upphæð verið leiðrétt. Þessi háttur hafi verið hafður á undanfarin ár.

„Í fjárlögum ársins 2020 eru fjárframlög til þjóðkirkjunnar óskert og á pari við heildarfjárframlög ársins 2019. Það er því engin framlagaaukning til þjóðkirkju Íslands í fjárlögum 2020.

Það er þjóðkirkjunni mikið kappsmál að fara vel með fjármuni kirkjunnar. Þjóðkirkjan vill kappkosta að tryggja að þeir fjármunir efli þjónustu við íbúa þessa lands. Þjóðkirkja Íslands sinnir afar metnaðarfullri og mikilvægri þjónustu um allt land í formi sálgæslu, fræðslu og velferðarþjónustu.

Agnes Sigurðardóttir, biskup yfir Íslandi. Ljósmynd: kirkjan.is

Þjóðkirkjan gerir engan greinarmun á skráðum og óskráðum meðlimum. Allir njóta þessarar þjónustu ef þeir óska. Þessi grunnþjónusta er til grundvallar þegar rýnt er í fjárframlög til þjóðkirkjunnar sem eru óbreytt í fjárlögum ársins 2020 fyrir fyrstu umræðu Alþingis,“ segir Pétur ennfremur.

Nýr viðbótarsamningur undirritaður

Forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, dómsmálaráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, og Drífa Hjartardóttir, forseti kirkjuþings, undirrituðu í gær nýjan viðbótarsamning um fjárhagsleg málefni ríki og þjóðkirkjunnar. Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, mun einnig undirrita samninginn innan fárra daga en hún var stödd á Ísafirði við undirritunina í gær.

Nýr samningur felur í sér stóraukið fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunnar. Ríki og kirkja eru sammála um að einfalda mjög allt lagaumhverfi og fyrirkomulag á þeim greiðslum sem þjóðkirkjan fær úr ríkissjóði, að því er segir í tilkynningu frá fjármála- og dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.

Pétur G. Markan guðfræðingur og samskiptastjóri biskupsstofu.

Þá er gerð sú meginbreytingu að kirkjan tekur sjálf við öllum starfsmönnum sínum og starfsmannamálum. Þær greiðslur sem kirkjan fær samkvæmt samkomulaginu munu hér eftir taka breytingum á þeim sömu almennu launa- og verðlagsforsendum sem liggja til grundvallar í fjárlög hvers árs. Einnig verða felld úr gildi sérstök lög um ákveðna sjóði sem starfað hafa hingað til á vegum kirkjunnar og kirkjunni í sjálfsvald.

Ráðherrarnir og fulltrúar kirkjunnar undirrituðu einnig sérstaka viljayfirlýsing um að stefnt skuli að ákveðnum lagabreytingum sem hafa það að markmiði að einfalda enn frekar alla umgjörð um fjárhagsleg tengsl ríkis og kirkju. Þannig er gert ráð fyrir að lagaákvæði um laun sóknarpresta og um aukaverk þeirra verði felld úr gildi og að kirkjan muni hér eftir sjálf setja gjaldskrá fyrir aukaverk presta í stað ríkisins.

„Með þessu nýja samkomulagi er stigið mjög stórt skref í þá átt að þjóðkirkjan verði fyrst og fremst trúfélag sem beri sjálft ábyrgð á eigin rekstri og fjárhag. Kirkjan nýtur enn stuðnings íslenska ríkisins líkt og kveðið er á um í stjórnarskrá lýðveldisins en fjarlægist það mjög að vera ríkisstofnun með þessum samningi. Áfram munu lög um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar gera ráð fyrir ákveðnum tengslum á milli þjóðkirkjunnar og ríkisins,“ segir ennfremur í tilkynningunni.

Hér má lesa viðbótarsamninginn.