Ragnar Freyr: „Þessi samningur er fyrir sjúklingana okkar, fyrir fólkið í landinu“

„Þessi samningur er fyrir sjúklingana okkar, fyrir fólkið í landinu. Þetta er samningur um að tryggja aðgengi að mikilvægri, hagkvæmri og umfangsmikilli læknisþjónustu. Þessi samningur felur í sér tækifæri til að þróa heilbrigðisþjónustu áfram í samvinnu við Sjúkratrygginga með þarfir sjúklinga að leiðarljósi. Ég vil nota tækifærið og þakka Sjúkratryggingum og kollegum mínum í samninganefnd fyrir gott samstarf,“ segir Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur, en þau tímamót urðu í hádeginu að Sjúkratryggingar Íslands og Læknafélag Reykjavíkur hafa náð samkomulagi um þjónustu sérgreinalækna eftir áralangar deilur og samningsleysi, sem bitnað hefur beint á sjúklingum.

Samningurinn er langtímasamningur til 5 ára og tekur samningurinn að fullu gildi 1. september 2023. Samningurinn stuðlar að umtalsverðri lækkun á greiðsluþátttöku almennings í þjónustu sérfræðilækna og myndar styrka umgjörð um starfsemi sérfræðilækna sem stuðlar bæði að framþróun þjónustunnar og auknu aðgengi að henni.

Í samningnum er aukið fjármagn til þjónustu sérgreinalækna um 4,2 milljarða króna á ársgrundvelli en meginhluti þeirra hækkunar er tilkominn vegna verðlags- og launaþróunar. Aukin þátttaka Sjúkratrygginga í kostnaði þjónustunnar leiðir til lægri kostnaðar fyrir sjúklinga þar sem aukagjöld sem lögð hafa verið á þjónustuna undanfarin ár, falla niður. Ætla má að með nýjum samningi lækki greiðsluþátttaka almennings um allt að 3 milljarða króna á ári. Samningurinn felur í sér mikinn ávinning fyrir almenning og tryggir jafnt aðgengi að þjónustu sérfræðilækna óháð efnahag. Með samningnum er bundinn endi á þá óvissu og óhagræði sem hlotist hefur af samningsleysi undanfarinna ára en sérgreinalæknar hafa verið samningslausir síðan í janúar 2019.

Á samningstímanum verður unnið að ýmsum samstarfsverkefnum sem er ætlað að efla umgjörð starfsemi sérgreinalækna með það að markmiði að auka þjónustu við sjúklinga og tryggja að starfsemi sérgreinalækna endurspegli öra þróun læknavísinda. Samningurinn felur í sér ýmis nýmæli þessu til stuðnings og ber helst að nefna sérstaka hvata fyrir lækna til að vinna innan svonefndra starfsheilda sem sinna gæðamálum, stuðla að bættu aðgengi að þjónustu og styðja við þverfaglega teymisvinnu. Jafnframt verður komið á fót samráðsnefnd aðila frá Sjúkratryggingum Íslands og Læknafélagi Reykjavíkur sem mun vinna í sameiningu að heildstæðri þjónustu- og kostnaðargreiningu og reglulegri endurskoðun gjaldskrár. Samningnum er ætlað að styðja við framþróun í þjónustu sérfræðilækna með sérstakri áherslu á nýsköpun, stafræna þróun og fjarheilbrigðisþjónustu.

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra: „Þessi samningur markar tímamót. Að tryggja gott og jafnt aðgengi að þessari mikilvægu læknisþjónustu óháð efnahag er mikið gleðiefni og í samræmi við stefnu stjórnvalda. Þetta er samningur sem gerður er í góðri sátt. Horft er til framtíðar og samráð eflt milli allra aðila þannig að hægt sé að þróa heilbrigðisþjónustuna áfram í takt við þörf samfélagsins.“

Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygging Íslands: „Samningur Sjúkratrygginga við sérfræðilækna eru mikil tímamót en eins og allir þekkja að þá hafa sérfræðilæknar verið samningslausir síðan 2019. Hlutverk Sjúkratrygginga er að stuðla að bættum lífsgæðum með aðgengi að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu. Með samningnum lækkar kostnaður þeirra sem þurfa að leita sér sérfræðiþjónustu sem er afar jákvætt. Þá eru margvísleg nýmæli í samningnum sem munu skila sér í skilvirkari þjónustu og bættu aðgengi fólks að henni. Sjúkratryggingar vilja þakka fulltrúum lækna fyrir árangursríkt samstarf við gerð nýs samnings. Þá vil ég þakka starfsfólki Sjúkratrygginga fyrir mikið og gott framlag.“