Rökstuddar efasemdir um að þjónustutilskipun ESB eigi við um raforkuframleiðslu

„Við skoðun málsins hafa komið upp rökstuddar efasemdir um að þjónustutilskipunin eigi við um raforkuframleiðslu. Íslensk stjórnvöld hafa því ákveðið að fresta fyrirhuguðum lagabreytingum uns betri vissa er fengin fyrir hvaða þjóðréttarlegu skuldbindingar hvíla á íslenska ríkinu að þessu leyti.“

Þannig hljóðar svar sem félagasamtökunum Frjálsi landi hefur borist frá forsætisráðherra við fyrirspurn samtakanna frá því í lok febrúar sl. um nýtingu orkuauðlinda á opinberu forræði.

Samtökin höfðu vísað í þingmálaskrá yfirstandandi þings, þar sem boðað var frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða nýtingu orkuauðlinda á opinberu forræði (nýtingarleyfi) vegna aðvörunar ESA.

Í fyrirspurn sinni höfðu samtökin velt uppi þeirri spurningu hvort fjárfestar í ESB muni sitja við sama borð og íslensk fyrirtæki i almannaeigu við úthlutun nýtingarréttar fallvatna og jarðvarma og við fyrirskipaða reglulega endurnýjun nýtingarréttar orkuauðlindanna.

Sigurbjörn Svavarsson hjá Frjálsu landi segir merkilegt að eftir að fullbúið frumvarp sé klárt og að baki séu margra ára bréfaskriftir íslenskra stjórnvalda og hótanir ESA, skuli þó rökstuddar efasemdir vera það sterkar að málið hafi verið dregið til baka á síðustu stundu.

„Líklegra er þó að um pólitíska ákvörðun sé að ræða, annað hvort til að draga málið á langinn og forðast óþægileg átök um málið svo stuttu fyrir kosningar, eða, sem ólíklegra er, að íslensk stjórnvöld hafi tekið ákvörðum um, eins og Norðmenn, að standa gegn túlkun ESA og ganga gegn hugsanlegum dómi EFTA dómstólsins síðar. Fróðlegt verður að fylgjast með framvindu málsins,“ segir hann.