Samtök ferðaþjónustunnar vísa ProCar úr samtökunum

Samtök ferðaþjónustunnar fordæma brot bílaleigunnar ProCar á neytendum með því að blekkja þá með breytingum á kílómetramælum notaðra bílaleigubíla fyrir endursölu. Með því hafi alvarlega verið brotið á rétti einstaklinga og lögaðila sem í góðri trú hafi keypt notaða bíla af viðkomandi bílaleigu, þetta hafi skekkt samkeppnisstöðu bílaleiga í landinu og í ljósi alvarleika málsins hefur stjórn SAF ákveðið einróma að vísa fyrirtækinu úr samtökunum.

Þetta er gert á grundvelli 5. gr. laga SAF þar sem segir að Stjórn SAF geti vikið félaga úr samtökunum „vegna alvarlegs brots gegn lögum samtakanna, landslögum eða venjum er varða góða viðskiptahætti.“

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.

SAF árétta að innan raða samtakanna starfar fjöldi bílaleiga sem stunda ábyrgan og heiðarlegan atvinnurekstur. Ólíðandi er að brot eins fyrirtækis varpi óréttmætum skugga á allar bílaleigur í landinu. Samtök ferðaþjónustunnar standi fyrir fagmennsku og gæði og líða ekki brot sem þessi.

Ennfremur leggja SAF og fulltrúar bílaleiga innan samtakanna mikla áherslu á að stjórnvöld og eftirlitsaðilar hlutist til um að gerð verði eftirlitsúttekt hjá öllum bílaleigum sem hafa starfsleyfi, með tilviljanakenndu úrtaki innan hverrar bílaleigu. Þar verði kannað hvort samningar um sölu á bílum í eigu bílaleiga séu í samræmi við kílómetratalningu í leigusamningum. Slíkt eftirlit þarf að eiga sér stað eins fljótt og verða má með það að markmiði að eyða allri óvissu sem kann að ríkja um sölu á notuðum bílaleigubílum.