Segja Ríkisútvarpið hafa verið upplýst um innihald bréfs siðanefndar

Vijinn: Rúnar Gunnarsson.

„Fyrr í dag gerðu fjórir þingmenn Miðflokksins athugasemd við að til stæði að birta mat svo kallaðrar siðanefndar Alþingis á eigin hlutverki á vef þingsins kl 19:00 í kvöld. Bent var á að annars vegar væri fráleitt að birta álit áður en frestur til að skila andmælum rynni út. Slíkt gengur gegn stjórnsýslulögum. Hins vegar lægju fyrir nýjar og veigamiklar upplýsingar sem sýndu að mat siðanefndarinnar væri byggt á röngum forsendum.

Bentu þingmennirnir á að ekki væri hægt að skilja tilkynninguna og tímasetningu tilkynningarinnar öðruvísi en að með því væri ætlunin að festa siðanefndina í farvegi sem hún hefði komið sér í, á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga.

Fallist var á kröfu þingmannanna og ákveðið að hætta við birtingu greinargerðarinnar. Engu að síður birti ruv.is frétt um málið klukkan 19:20.
Ljóst má vera að Ríkisútvarpið hafi verið upplýst um innihald bréfins.“

Þetta segir í yfirlýsingu fjögurra þingmanna Miðflokksins sem send var til fjölmiðla í kvöld.

„Pólitískt eðli málsins er nú staðfest enn á ný og þurfti ekki frekari vitnanna við. Lög og grundvallarreglur sanngjarnrar málsmeðferðar hafa ítrekað verið brotnar við meðferð málsins. Þegar hafa allir meðlimir forsætisnefndar sagt sig frá málinu eftir að hafa gert sig vanhæfa og tveir af þremur meðlimum siðanefndarinnar vikið. Af 10 manns sem upphaflega var boðað að myndu leiða málið til lykta stendur aðeins einn eftir. Sá er fyrrverandi þingmaður og ráðherra Samfylkingarinnar.

Ljóst má vera að þau fyrirmæli sem forseti Alþingis, sem þegar hafði viðurkennt eigið vanhæfi, gaf ólöglega kjörnum varaforsetum Alþingis um meðferð málsins ráða för án tillits til laga, staðreynda, réttsýni og heiðarlegrar stjórnsýslu,“ segir þar ennfremur.

Fremur sundurlaust raus en alvarlegar samræður

Fram kom í frétt Ríkisútvarpsins, sem þingmenn Miðflokksins vísa til, að ráðgefandi siðanefnd sem forsætisnefnd leitaði til vegna Klaustursmálsins telur að ummæli og hegðun þeirra sex þingmanna sem þar náðust á upptöku falli undir gildissvið siðareglna þingsins. Einn nefndarmanna skilaði séráliti en var þó að mestu leyti sammála meirihlutanum.

Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson voru kosin sérstakir varaforsetar Alþingis vegna Klausturmálsins eftir að forsætisnefnd hafði í heild sinni lýst sig vanhæfa. Steinunn og Haraldur óskuðu eftir ráðgjafandi áliti frá siðanefnd Alþingis um hvort gildissvið siðareglnanna ætti við um það sem gerðist á Klaustri.  

„Og Alþingi birti álit siðanefndarinnar í kvöld. Þar segir hún að þingmenn séu opinberar persónur og að háttsemi þingmannanna hafi átt sér stað á opinberum vettvangi og tengist málum sem hafi verið áberandi í umræðunni. „Þar sem hátternið varðar almenning verður ekki litið á þau atvik sem hér um ræðir sem einkasamtal.“ Siðanefndin tekur þó skýrt fram að hún hafi ekki veitt álit á því hvort um brot á siðareglum er að ræða,“ sagði í fréttinni.

„Róbert Haraldsson skilaði séráliti þar sem hann bendir á að Persónuvernd hafi ekki enn úrskurðað um Klausturmálið. Hann telur að hátternið geti fallið undir gildissvið siðareglna fyrir alþingismenn þá séu líka til staðar verulegar efasemdir um að hátternið falli undir gildissvið þeirra. Róbert bendir meðal annars á að umræður þingmannanna beri þess skýr merki að hafa farið fram á ölstofu. Þær séu á köflum „sundurlaust raus“ frekar en alvarlegar samræður um sameiginleg hagsmunamál þjóðarinnar sem eigi brýnt erindi við allan almenning,“ segir ennfremur í fréttinni.

RÚV birti hlekk á vef Alþingis og sagði að lesa mætti það þar. Hann virðist hins vegar ekki virka, sjá hér.