Söguleg vaxtalækkun á óvissutímum — en er nóg að gert?

Dr. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,50 prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því 2,25%.

Jafnframt hefur nefndin ákveðið að lækka meðaltalsbindiskyldu innlánsstofnana úr 1% niður í 0%. Föst bindiskylda verður áfram 1%. Lækkun meðaltalsbindiskyldunnar og breytt meðferð á föstu bindiskyldunni í lausafjárreglum munu rýmka lausafjárstöðu bankanna og auka svigrúm þeirra til að bregðast við breyttum aðstæðum í þjóðarbúskapnum.

Þetta kemur fram á heimasíðu Seðlabankans og í yfirlýsingu Peningastefnunefndar, sem send var út í morgun — viku fyrr en til stóð upphaflega. Ástæðan er vitaskuld hrun á heimsmörkuðum og skyndileg kólnun hagkerfisins hér á landi af völdum Kórónaveirunnar.

„Með þessum aðgerðum er slakað nokkuð á taumhaldi peningastefnunnar í ljósi versnandi efnahagshorfa í kjölfar aukinnar útbreiðslu COVID-19-veirunnar.

Peningastefnunefnd mun áfram fylgjast grannt með framvindu efnahagsmála og nota þau tæki sem nefndin hefur yfir að ráða til að styðja við þjóðarbúskapinn,“ segir ennfremur í yfirlýsingu nefndarinnar, en um er að ræða sögulega ákvörðun þar sem stýrivextir hafa ekki verið lægri um langt skeið.

Spurningin sem vaknar hins vegar er: Er nóg að gert?