Steingrímur breytir reglum um andsvör til að koma í veg fyrir málþóf

Steingrímur J. Sigfússon forseti Alþingis ásamt skrifstofustjóranum fyrrverandi Helga Bernódussyni. / Viljinn: Rúnar Gunnarsson.

Forsætisnefnd Alþingis gekk frá starfsáætlun þingsins fyrir 150. löggjafarþing um miðjan ágúst sl. að höfðu hefðbundnu samráði við ríkisstjórn og formenn þingflokka. Starfsáætlunin er í meginatriðum með sama sniði og á undanförnum þingum, en þó gert ráð fyrir að þingfundir standi nokkrum dögum lengur fram í júnímánuð en áður og er þar horft til reynslu frá undangengnum þingum.

Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, skýrði frá þessu við setningu þingsins í dag og sagði um leið að forsætisnefnd Alþingis hafi ákveðið að gera breytingu á vinnureglum forseta við stjórn þingfunda. Sú breyting lýtur að framkvæmd andsvara og krefst ekki breytinga á þingsköpum því að forseti hefur samkvæmt þingsköpum sjálfstætt vald til að ákveða framkvæmd andsvara.

„Sú breyting sem gerð hefur verið er tvíþætt. Í fyrsta lagi verður þingmanni úr sama flokki og ræðumaður er ekki heimilt að veita andsvar. Svokallað „samsvar“ verður því ekki heimilað nema sérstaklega standi á, svo sem að fyrir liggi að þingmennirnir séu á öndverðum meiði í málinu eða að um málið gildi að þingmenn skiptist alls ekki eftir flokkslínum. Í öðru lagi verða andsvör ekki leyfð við endurteknar svokallaðar fimm mínútna ræður. Með þessum breytingum er verið að færa andsvörin í það horf sem til var stofnað í upphafi við afnám deildanna 1991,“ sagði Steingrímur.

„Ég hef hug á því að vinna að frekari endurbótum á starfsháttum þingsins og sumt af því kallar á breytingar á sjálfum þingsköpunum. Í júní sl. óskaði ég þess vegna eftir því við formenn þingflokka að þeir tilnefndu fulltrúa í nefnd til að endurskoða þingsköpin og hefur nefndin þegar haldið sinn fyrsta fund. Ég tel mjög brýnt að nú takist loks að ljúka slíkri endurskoðun fyrir lok þessa kjörtímabils og að endurbætt þingsköp geti þá tekið gildi við upphaf næsta kjörtímabils. Því til viðbótar er nefndinni reyndar ætlað að fjalla um mögulegar minni háttar lagfæringar sem tekið gætu gildi strax á þessu þingi.

Frá fjörlegum umræðum á þingfundi. Viljinn: Rúnar Gunnarsson.

Ég nefndi við lok þinghalds í júní að í sumar yrði unnið að endurskoðun siðareglna alþingismanna í ljósi fenginnar reynslu. Í umboði forsætisnefndar unnu með mér að þeim breytingum formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og lagaskrifstofa þingsins. Á fundi forsætisnefndar í ágúst var svo fjallað um tillögur að breyttum siðareglum. Ég hef óskað eftir því við fulltrúa þingflokka í forsætisnefnd að þeir kynni drögin í sínum þingflokkum, auk þess sem þau verða nú send til umsagnar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu og siðanefndar. Að fengnum þeim umsögnum og eftir atvikum ábendingum úr þingflokkum kemur málið aftur til áframhaldandi umfjöllunar í forsætisnefnd,“ sagði þingforsetinn ennfremur.