Yfirlýsing Bjarna Benediktssonar sem forsætisráðherra í heild sinni

Hér fer á eftir yfirlýsing sem nýr forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson, flutti á Alþingi í dag, en annað ráðuneyti hans tók formlega við störfum á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í gærkvöldi:

„Virðulegi forseti,

Ég geri Alþingi hér grein fyrir áherslum í endurnýjuðu ríkisstjórnarsamstarfi.

Haustið 2021 vorum við kosin til að vinna að áframhaldandi framförum og árangri fyrir landsmenn alla. Það hefur gengið vel.

– Verðbólga hefur lækkað og langtímasamningar náðst á almennum vinnumarkaði.

– Atvinnustig er hátt, hagvöxtur mikill, nýsköpun blómstrar og ný tækifæri verða til dag hvern.

– Nýr Landspítali rís hratt og valkostum sjúklinga fjölgar í íslenskri heilbrigðisþjónustu.

– Grindvíkingar geta tekið ákvarðanir um eigin framtíð í trausti þess að stjórnvöld standa með þeim.

– Við höldum áfram að byggja og treysta innviði á Íslandi og lyfta undir með þeim sem mest þurfa á að halda.

Það gengur vel á Íslandi, en verkefninu er ekki lokið.

Þeim árangri sem þegar hefur náðst, og áfram stefnir í, má ekki raska. Framtakssemi fólks þrífst best við pólitískan stöðugleika og þessi ríkisstjórn mun tryggja hann og ná árangri fyrir fólkið í landinu út yfirstandandi kjörtímabil.

Virðulegi forseti,

Við vitum hvaða mál eru Íslendingum efst í huga.

Verðbólga er enn of há, fjölskyldur horfa margar fram á of háar afborgarnir og það er allra hagur að jákvæð þróun haldi áfram. Verðbólga hefur tekið að hjaðna frá síðasta sumri og er nú 6,8%. Undirliggjandi verðbólga bendir til þess að að verðbólga taki að hjaðna frekar næstu mánuði og Seðlabankinn spáir því að hún verði komin í um 4% í lok árs. Aðrar spár eru svipaðar enda eru greiningaraðilar almennt að gera ráð fyrir því að vextir taki að lækka á allra næstu mánuðum. Við erum á réttri leið og samstíga um að tryggja að þessar spár gangi eftir. Áframhaldandi lækkun verðbólgu og efnahagslegur stöðugleiki fyrir heimilin í landinu verða leiðarljós í allri okkar vinnu.

Traust landamæri eru grundvallaratriði í fullveldi hvers ríkis. Séríslenskar reglur mega ekki auka þrýsting á innviði okkar og landamæri umfram önnur Norðurlönd. Slíkt ástand er ósjálfbært og óásættanlegt, enda er stjórn á fjölda þeirra sem hingað sækja forsenda þess að taka megi vel á móti fólki. Ég legg áherslu á að lagafrumvörp dómsmálaráðherra til breytinga á útlendinga- og lögreglulögum verði kláruð á þessu þingi og ný heildarlög um útlendinga sem samræmast breyttum veruleika verði sett á kjörtímabilinu.

Byggðir og atvinnulíf í landinu þrífast á grænni orkuöflun og orkuskortur er óásættanlegt ástand í okkar víðfeðma og gjöfula landi. Orkuframleiðsla verður aukin á kjörtímabilinu, virkjanaferlið einfaldað og valkostum í grænni orkuframleiðslu fjölgað á kjörtímabilinu, í góðri sátt við fólk og náttúru landsins.

Við ætlum að halda áfram að styðja við bætt lífskjör allra landsmanna, og taka vel utan um þá sem mest þurfa. Félagsmálaráðherrann vinnur nú að metnaðarfullum breytingum á örorkulífeyriskerfinu sem bæta kjör þess fjölbreytta hóps, fjölga valkostum fólks og hjálpa því til sjálfshjálpar.

Enn fremur get ég nefnt áform okkar í fiskeldismálum og ýmis grundvallarfrumvörp sem verða kláruð á yfirstandandi þingi.

Virðulegi forseti,

Það er heiður og forréttindi að setjast í forsæti ríkisstjórnar á Íslandi og ég mun leggja mig allan í það verkefni, rétt eins og samstarfsfólk mitt.

Í því samhengi vil ég nefna að það sagði enginn að þetta yrði auðvelt. Þegar þrír flokkar með ólíka sýn á fjölda mála sammælast um að axla ábyrgð á stjórn landsins, þá ber stundum í milli. Upp koma ágreiningsmál og úr þeim þarf að leysa, rétt eins og í öllu samstarfi. Nema hvað. Þeir einir takast aldrei á sem eru með öllu skoðanalausir.

Það er beinlínis innbyggt í lýðræðislega umræðu að gera þarf málamiðlanir, leita sameiginlegrar lendingar. Það þarf ekki að leita langt út fyrir landsteinana til að finna ríki þar sem eru engar engar málamiðlanir, engin lýðræðisleg umræða. Það er bara einn sem tekur ákvörðunina. Ég hygg að slíkan veruleika vilji fæstir og við megum öll vera þakklát fyrir að búa hér í einhverju frjálsasta lýðræðissamfélagi veraldar.

Þó margir hafi af því hagsmuni að mála árangursríkt samstarf síðustu ára dökkum litum, er raunin sú að samstarfið hvílir á góðum grunni. Grunni byggir allt í senn á trausti, drjúgum þingmeirihluta, sáttmála um málefnin sem ráða för og sameiginlegri trú á tækifærin í íslensku samfélagi.

Staða okkar Íslendinga er enda öfundsverð í alþjóðlegum ólgusjó. Þrátt fyrir að glíma við veður og vinda, ofanflóð og kraumandi kviku finnst vart sú þjóð sem býr við betri kjör. Við búum að sterkum efnahag, stöðugleika í stjórnmálum og ríkulegum náttúruauðlindum. Við erum frjáls og fullvalda þjóð, laus við kúgun og stríðsbrölt sem nú gengur yfir allt of víða. Hér er jöfnuðurinn meiri, tækifærin fleiri og sóknarhugurinn stærri en víðast hvar.

Virðulegi forseti,

Ég hlakka til áframhaldandi árangursríks samstarfs til góðra verka á kjörtímabilinu.“