Er þetta eitthvað grín?

Lögreglan: Hari

Viljinn hefur oftlega undanfarnar vikur vakið athygli á undarlegri skinhelgi ráðamanna þjóðarinnar þegar kemur að svonefndum framlínustéttum í baráttunni gegn kórónuveirunni Covid-19.

Í yfirlýsingum og ræðum æðstu ráðamanna er þetta mikilvægasta fólkið, en samt nær það ekki samkomulagi um kaup og kjör, þarf að lúta gerðardómi í tilfelli hjúkrunarfræðinga eða er fast í pattstöðu, samningslaust og ekki með verkfallsrétt, eins og í tilfelli lögreglumanna.

Þegar rætt var í alvöru um að líklega yrðu sett lög á kjaradeilu hjúkrunarfræðinga á dögunum, sagði hér í Viljanum:

„Varla stendur til að flytja hjúkrunarfræðinga með lögregluvaldi í vinnuna, nauðuga viljuga? Og hverjir ættu að sinna slíku? Kjarasamningslausir lögreglumenn, sem sviptir hafa verið verkfallsrétti? Þeir hafa þurft að sætta sig við allt of lág laun, mikið vinnuálag og til viðbótar nú smithættu vegna veiruskrattans.“

Nú hefur BSRB sent öllum lögreglustjórum á landinu bréf þar sem farið er fram á að lögreglumenn sem þurfa að fara í sóttkví vegna gruns um COVID-19 smit verði greitt fyrir þann tíma sem þeir þurfa að vera í sóttkví og vaktafrí frestist þar til þeir eru lausir úr henni.

Þegar tilkynning þessa efnis var lesin á heimasíðu bandalagsins er ekki laust við að fyrst hafi komið til hrein og klár undrun, en litlu síðar pirringur og hneykslan.

Upp hafa komið tvö tilvik þar sem lögreglumenn þurftu að fara í sóttkví vegna afskipta af einstaklingum sem grunur lék á að væru með COVID-19 smit. Í báðum tilvikum er það afstaða yfirmanna þeirra að þeir eigi ekki rétt til greiðslna á meðan þeir dvelja í sóttkví, fjarri heimili og fjölskyldum, né fái þeir aukinn frítökurétt vegna vaktafrídaga sem þeir eiga að fá á meðan þeir eru í sóttkvínni, segir ennfremur á vef BSRB.

„Lögreglumenn eru framlínufólk í öllum skilningi þess orðs. Þeir mæta almennt fyrstir á vettvang og hafa ekki val um það hvort þeir sinni útkalli þegar eftir þjónustu þeirra er leitað. Þeir eru oftar en ekki ómeðvitaðir um það hvað bíður þeirra og eru berskjaldaðir gagnvart utanaðkomandi ógn eins og smitsjúkdómum,“ segir meðal annars í bréfi BSRB til lögreglustjóranna.

Bandalagið telur með öllu óásættanlegt að framlínufólki eins og lögreglumönnum sé ekki bættur sá frítími sem þeir neyðast til að eyða í sóttkví vegna þess að þeir hafa orðið útsettir fyrir smiti af lífshættulegum sjúkdómi í störfum sínum.

BSRB gerir þá kröfu að lögreglumenn fái greiddar yfirvinnustundir fyrir þann tíma sem þeir verja í sóttkví utan skilgreindra vakta. Það sé eðlilegt endurgjald fyrir þá áhættu sem þeir taka í sínum störfum og þá staðreynd að þeir glata dýrmætum frítíma af þeim sökum

Undir þetta tekur Viljinn af heilum hug. Þetta þarf að laga, ekki seinna en strax.

Og semja um leið við lögreglumenn og hætta að treysta á meðvirkni þeirra og skyldurækni.

Þetta er alveg hætt að vera fyndið.