Guðlaugur Þór vill kortleggja mygluna

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur ákveðið að setja af stað átaksverkefni um kortlagningu innilofts í skólum og leikskólum. Markmiðið er að fá yfirsýn yfir stöðuna en engin heildstæð opinber gögn liggja fyrir um málefnið og skortur er á viðmiðum eða mörkum um ástand innilofts í reglugerðum.

Eftirlit með hollustuháttum, og þar með loftgæðum í skólum á Íslandi, er á hendi heilbrigðisnefnda sveitarfélaga. Umhverfisstofnun vinnur að samræmingu heilbrigðiseftirlits í landinu en í því felst m.a. að samræma kröfur sem gerðar eru til starfsemi sem heilbrigðisnefndir veita starfsleyfi fyrir. Varla hefur farið framhjá landsmönnum, að mygla hefur komið upp í fjölmörgum byggingum, t.d. skólum og leikskólum með miklu tilheyrandi raski fyrir nemendur og starfsfólk.

„Til að eftirlitsaðilar geti gert kröfur til gæða innilofts, og aðbúnaðar því tengdu, er nauðsynlegt að hafa viðmið í íslensku regluverki sem segja til um hvert ástand innilofts skal vera. Miðað við fjölda þeirra tilfella myglu í skólum og leikskólum sem hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum að undanförnu er ljóst að bregðast þarf við en það hljóta allir að vera sammála um að við viljum að börnin okkar búi við góð loftgæði í skólum og leikskólum,“ segir Guðlaugur Þór á vefsíðu ráðuneytisins.

Verkefnið verður unnið í samstarfi við heilbrigðisnefndir sveitarfélaga og verður í framhaldi vinnunnar lagt mat á heildarendurskoðun á regluverki er tengist loftgæðum innandyra.