Ekkert lát á glórulausri skuldasöfnun borgarinnar þrátt fyrir stórauknar tekjur

„Sex mánaða rekstraruppgjör fyrir tímabilið janúar-júní 2023 sýnir að fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er afar slæm. Ekkert lát er á glórulausri skuldasöfnun borgarinnar þrátt fyrir stórauknar tekjur. Ljóst er að taprekstri og skuldasöfnun Reykjavíkurborgar verður ekki snúið við á yfirstandandi ári,“ segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í samtali við Viljann.

Samstæða Reykjavíkurborgar var rekin með 6,7 milljarða króna tapi fyrstu sex mánuði ársins. Er það 12,8 milljarða króna lakari niðurstaða en ráðgert var samkvæmt fjárhagsáætlun. Borgarsjóður var gerður upp með 921 milljónar króna tapi, en samkvæmt fjárhagsáætlun átti að reka hann með 857 króna hagnaði á tímabilinu.

Kjartan bendir á að skuldaaukningin hjá borginni gefi að gefi að mörgu leyti skýrari mynd af rekstrinum en sjálfur rekstrarreikningurinn. „Á einungis sex mánuðum, frá ársbyrjun til júníloka, hækkuðu skuldir borgarsjóðs um tuttugu milljarða króna (19.668.226.000) og skuldir samstæðu borgarinnar um tæpa 33 milljarða (32.567.704.000).

Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 áttu skuldir borgarsjóðs að nema 194 milljörðum króna um komandi áramót. Samkvæmt árshlutauppgjörinu voru skuldirnar hins vegar þegar orðnar 194 milljarðar í lok júní. Ljóst er að skuldirnar munu aukast enn frekar á seinni helmingi ársins og líklegt er að fyrir árslok verði þær komnar yfir 200 milljarða króna.

Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 áttu skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar að nema 464 milljörðum króna um komandi áramót. Samkvæmt árshlutauppgjörinu námu skuldirnar hins vegar 479 milljörðum í lok júní. Hætta er á að að skuldir samstæðunnar verði orðnar um 500 milljarðar króna í árslok.

Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar átti samstæðan að skila rúmlega átta milljarða króna afgangi á árinu 2023, ekki síst vegna góðrar afkomu Orkuveitunnar og Félagsbústaða. Samkvæmt áætluninni á breyting átti matsvirði félagslegra íbúða borgarinnar (Félagsbústaða hf.) að skila 7,6 milljarða króna bókhaldshagnaði, sem er ekkert annað en froðuhagnaður, á árinu. Á fyrstu sex mánuðum ársins nemur hækkun á matsvirði íbúðanna hins vegar einungis 580 milljónum króna. 

Samkvæmt fjárhagsáætluninni átti Orkuveita Reykjavíkur að skila rúmlega 13 milljarða króna hagnaði á árinu. Orkuveitan tapaði hins vegar 795 milljónum á fyrstu sex mánuði ársins. 

Fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar, jafnt borgarsjóðs og borgarfyrirtækjanna, er mikið áhyggjuefni. Ekkert sveitarfélag getur byggt rekstur sinn á lántökum árum og jafnvel áratugum saman eins og gerst hefur í Reykjavík. Og á tímum verðbólgu og hárra vaxta er slík stefna beinlínis hættuleg. Aldrei hefur verið mikilvægara að borgarstjórn Reykjavíkur nái saman um aðgerðir til að binda enda á langt tímabil taprekstrar og skuldasöfnunar,“ segir Kjartan ennfremur.