Persónuafsláttur hækkar í 56.447 kr á mánuði: Hátekjur miðast við 927 þúsund

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra.

Samkvæmt lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal í upphafi hvers árs hækka persónuafslátt hvers einstaklings um sem nemur hækkun á vísitölu neysluverðs næstliðna tólf mánuði. Hækkun vísitölu neysluverðs liggur nú fyrir og nemur hún 3,7% á tólf mánaða tímabili. Í lögunum er einnig að finna nýsamþykkt bráðabirgðaákvæði sem kveður á um að í upphafi árs 2019 skuli persónuafslátturinn hækka einu prósentustigi umfram vísitölu neysluverðs. 

Á grundvelli þessa nemur hækkun persónuafsláttar 4,7% og verður persónuafsláttur einstaklinga 677.358 kr. fyrir árið 2019, eða 56.447 kr. á mánuði. Árlegur persónuafsláttur hækkar samkvæmt því um 30.619 kr. milli áranna 2018 og 2019, eða um 2.552 kr. á mánuði, að því er segir í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu.

Skattleysismörk tekjuskatts og útsvars verða samkvæmt því 159.174 kr. á mánuði að teknu tilliti til 4% lögbundinnar iðgjaldsgreiðslu launþega í lífeyrissjóð samanborið við 151.978 kr. á mánuði árið 2018. Hækkun skattleysismarka milli ára nemur 4,7%.

Þegar tekjur ná skattleysismörkum byrjar launþegi að greiða útsvar til sveitarfélags síns. Launþeginn byrjar hins vegar ekki að greiða tekjuskatt til ríkisins fyrr en tekjur ná 261.329 kr. á mánuði árið 2019, samanborið við 249.514 kr. á mánuði árið 2018.

Hátekjur eru yfir 927 þúsund kr á mánuði

Í nýsamþykktum lögum um breytingar á tekjuskatti einstaklinga skulu þrepamörk tekjuskatts á árinu 2019 nú uppreiknuð í réttu hlutfalli við hækkun á vísitölu neysluverðs næstliðna tólf mánuði í staðinn fyrir breytingar á launavísitölu. Þrepamörk tekjuskatts verða samkvæmt því við 11.125.045 kr. árstekjur, eða 927.087 kr. á mánuði fyrir árið 2019.

Skatthlutföll tekjuskatts til ríkisins eru óbreytt frá fyrra ári, 22,50% í neðra þrepi, og 31,8% í efra þrepi.

Meðalútsvar verður samkvæmt fyrirliggjandi ákvörðunum sveitarfélaga óbreytt milli ára, þ.e. 14,44%. Við staðgreiðslu ber launagreiðendum að miða við meðalútsvarshlutfallið. 

Staðgreiðsluhlutfall ársins 2019 í heild, þ.e. samanlagt hlutfall tekjuskatts og meðalútsvars, verður því áfram 36,94% á tekjur í neðra þrepi og 46,24% á tekjur í efra þrepi.

Útsvar til sveitarfélaga er líkt og tekjuskattur innheimt í staðgreiðslu og er það mishátt eftir sveitarfélögum. Þau geta samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga ákveðið útsvar á bilinu 12,44% til 14,52%. Af 72 sveitarfélögum leggja 55 á hámarksútsvar.

Þrjú sveitarfélög leggja á lágmarksútsvar. Tvö sveitarfélög munu hækka útsvarsprósentuna.