Til skammar að misnota neyðarráðstafanir: Bótasvik geta varðað við hegningarlög

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA.

Samtök atvinnulífsins hvetja fólk og fyrirtæki til að fara í einu og öllu að nýsamþykktum lagaákvæðum um hlutaatvinnuleysisbætur. Það er með öllu óheimilt að starfsfólk, sem hefur farið á hlutaatvinnuleysisbætur, vinni umfram hið nýja starfshlutfall án þess að Vinnumálastofnun sé tilkynnt um hækkun starfshlutfalls og launagreiðslna. Stuðli atvinnurekandi að slíkum bótasvikum þá getur það varðað við hegningarlög.

Orðsending þessa efnis hefur verið birt á vef samtakanna. SA hvetja atvinnurekendur, stéttarfélög, launafólk og aðra sem búa yfir upplýsingum um bótasvik að tilkynna það til Vinnumálastofnunar. Skoða verði allar ábendingar og taka á af festu.

„Stjórnvöld, aðilar vinnumarkaðarins og landsmenn allir eru um þessar mundir að taka höndum saman til að standa vörð um störf við þessar erfiðu aðstæður. Stjórnvöld hafa stigið fram með aðgerðir, eins og hlutaatvinnuleysisbætur, í þeirri viðleitni.

Það er til skammar ef það er svo að einhver séu að misnota sér slíkar neyðarráðstafanir. Það er til þess fallið að draga úr samstöðu um slíkar aðgerðir sem gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir allt atvinnulífið,“ segir þar ennfremur.